Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet gdy budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z czasem ściany będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć również bez ostrzeżenia z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie niepoprawnie wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – najpierw identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie oznaczają od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak łazienki, kuchnie i niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest często następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i ściany obiektu lub gdy doszło do zalania na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą fachmanów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Specjaliści, którzy mają duże doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to bazę do określenia adekwatnych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i odpadają, a na ścianach tworzą się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wysoko – czasami wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, jednak można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która wstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian polega czasami odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach niezbędne będzie też naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budowli, jak stropy żelbetowe, płyty posadzkowe, żelbetonowe oraz dylatacje.