Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Tu znajdziesz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia nauki lub pracy w Polsce.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]