Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Jeżeli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała, kliknij tu.

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów BHP musi odbywać się z używaniem właściwych zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą) oraz okulistyki. Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. Podczas badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba obawiać się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, że w czasie pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast przeprowadzać je rokrocznie.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]