Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Dowiedz się, gdzie zamówić kontenery na odpady.

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i transportem śmieci. Aby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]