Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Jak wystawić notę księgową na 40 euro? Więcej informacji na https://bit.ly/34J8RRS.

Każda osoba prowadząca firmę wcześniej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać natychmiast?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę może być jednorazowe przeoczenie lub przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada też innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]