Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Na flobo.io uzyskasz więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy muszą kilka razy dopominać się od kontrahenta przelewu należności za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet dobrze działająca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w terminie i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wymieniony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do regularnego śledzenia otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]