Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Automatyczna windykacja należności. Więcej na flobo.io.

Jest sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie dłużnika

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana w określonym terminie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może skonfigurować indywidualne scenariusze czynności wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Wreszcie, gdy wspomniane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]